‘แตกต่าง แต่คล้ายคลึง’ มองความตายแบบเม็กซิโก-จีน ความเชื่อ, จุดร่วม, จุดต่าง

“ความตาย” เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่คนเราเ […]

ไปทะเลด้วยเงิน 120 บาท !? – รีวิวการไปทะเลด้วยรถไฟ (หาดสวนสนประดิพัทธ์) !

ทะเล เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของการท่องเที่ยวของคนไทย ที่ผู้ […]