เว็บไซต์

Project De-Fake ! คิดก่อนแชร์ แคร์คนที่คุณรัก #ส่งต่อได้บุญ

Project De-Fake ผลงานการสร้างเว็บชิ้นใหญ่ชิ้นแรก ที่ผ่านการออกแบบและสร้างบน WordPress ทั้งหมด !

พวกเราคือทีม “ป้าแดงวงกลาง” จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย Project De-Fake นี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Campaign “#ส่งต่อได้บุญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สื่อและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ” (JC204) ซึ่งเป็นโปรเจคที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวปลอม หรือที่รู้จักกันในคำว่า Fake News ที่กำลังระบาดอย่างมากในช่วงนี้ เพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูและแยกแยะข่าวในปัจจุบันได้ว่าข่าวไหนเชื่อถือได้ ข่าวไหนข่าวปลอม โดยแนะนำถึงหลักการสังเกต ชนิดและประเภทของข่าวปลอม รวมถึงเกมให้ทดลองเล่นว่าเราสามารถแยกแยะข่าวปลอมได้ดีแค่ไหน และได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไป และไม่แชร์ข่าวปลอมให้คนรู้จัก

ข้อมูลจากเว็บไซด์ Project De-Fake

Information

เป็นผลงานการสร้างเว็บโดย Kitti. ในนาม ‘ป้าแดงวงกลาง’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโลกของการป้องกันข่าวปลอม (World Building) ด้วย #ส่งต่อได้บุญ โดยเว็บไซด์นี้จะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูและแยกแยะข่าวในปัจจุบันได้ว่าข่าวไหนเชื่อถือได้ ข่าวไหนข่าวปลอม โดยแนะนำถึงหลักการสังเกต ชนิดและประเภทของข่าวปลอม รวมถึงเกมให้ทดลองเล่นว่าเราสามารถแยกแยะข่าวปลอมได้ดีแค่ไหน และได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไป และไม่แชร์ข่าวปลอมให้คนรู้จัก

ซึ่งเว็บไซด์นี้ได้รับผ่าน WordPress ทั้งหมด ด้วยความช่วยเหลือของ Plugin Elementor และธีม Customify เพื่อสร้างเว็บไซด์ที่มีความสวยงามน่าอ่าน และเป็นมิตรกับการอ่านบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile-Friendly) มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการอ่านข่าวการเมือง แต่อาจจะไม่ระมัดระวังและส่งต่อข่าวที่ผิดพลาดแก่คนอื่น ๆ ได้

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกเข้าไปในลิงค์ด้านล่าง