เว็บไซต์

เว็บไซต์ข่าว และบทความ รวมผลงานของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน !

เว็บไซต์รวมผลงานของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำในรูปแบบเว็บไซต์ข่าว โดยออกแบบและสร้างบน WordPress ทั้งหมด !

“หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย” มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ด้วยการเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากว่า 59 ปี ซึ่งหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นปัญญาชน และเป็นพลังบริสุทธิ์ จึงเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนคนอ่าน มีประชาชนติดตามรอซื้อรออ่านไม่ต่างจาก นสพ.ทั่วไป และสื่อมวลชนทั่วไปจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ภายหลังการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี 2540 กองบก. นสพ.มหาวิทยาลัย ได้นำเอาข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2563 การปรับตัวครั้งสำคัญก็เกิดขึ้น กับการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ สู่เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ “Varasarn Press” เพื่อให้สอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภค แม้ว่าในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสื่อออนไลน์อย่างเต็มตัว แต่พวกเรายังคงตั้งใจที่จะนำเสนอข่าวสารทั้งภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงประเด็นทางสังคมต่างๆ ด้วยสีสันของคนรุ่นใหม่ กับแนวคิด “The place where questions begin”  พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถาม โดยพวกเราจะร่วมตั้งคำถามกับสังคม และเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาและประชาชน เพื่อบอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพวกเราจะมีหน้าที่เป็นเสมือน “แว่นขยายส่องเรื่องราว” คือเป็นผู้ที่นำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ในด้านสังคม การเมืองวัฒนธรรมที่สื่ออื่น ๆ อาจรายงานเพียงแค่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น และนำเสนอในมุมมองที่แปลกใหม่ ลุ่มลึกมากขึ้น

ปัจจุบัน varasarnpress.co ก็คือเว็บไซต์ข่าวและบทความสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดทำโดยนักศึกษากลุ่มวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลจากเว็บไซด์ วารสารเพรส

Information

เป็นผลงานการสร้างเว็บโดย กิตติธัช วนิชผล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชา ฝึกปฏิบัติการผลิตนิตยสาร และ ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งได้มีการขยับไปเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มตัว และไม่อยากให้เป็นการรบกวนกับทางคณะมากจนเกินไป จึงทำให้มีการจัดตั้งเว็บไซต์แยกขึ้นมาเพื่อลงผลงานของนักศึกษาในสาขาอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเว็บไซต์ของสาขาวิชายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี จึงทำให้ผมได้ทำการออกแบบต่อจนเสร็จลุล่วงได้ในปี 2564 นี้

เว็บไซต์นี้ได้รันผ่าน WordPress เหมือนดังเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงได้ผ่านการออกแบบ และใช้ธีมของต่างประเทศเข้าช่วยเหลือ

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกเข้าไปในลิงค์ด้านล่าง