Tag Archives: #Representation

ลูกค้าสมาร์ตโฟนเครื่องนั้นใช่เป้าหมายของแบรนด์หรือเปล่านะ ? : สมาร์ตโฟนกับการนำเสนอแบรนด์ผ่านสื่อ

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าสมาร์ตโฟนเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ในร่างกายของเราไปแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีสมาร์ตโฟนเป็นส่วนช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอน
เมื่อสมาร์ตโฟนเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกซื้อแต่ละครั้ง ก็เป็นเหมือนการเลือกเส้นทาง ว่าตลอดระยะเวลาที่เรากำลังจะใช้สมาร์ตโฟนเครื่องใหม่นี้ จะได้รับประสบการณ์การใช้ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร